LogoKun for medlemmer
Logo
Kun for medlemmer

Oversigt over faste aktiviteter/arrangementer

Nogle kører hele året, andre mest i vinterhalvåret. Nogle holder sommerferie, andre ikke.

Spørg kontaktpersonen, hvis du ønsker mere at vide.

Banko

Hver anden onsdag i ulige uger i Sagahuset kl. 18.30.

Vi har lotteri - maxi - lykkenummer og pausespil.

Kontakt Bodil Andersen, tlf. 6110 2210

Badminton

Hver tirsdag i Nyvest Centret kl. 10 - 12.

Hver fredag i Nyvest Centret kl. 10 - 12.

Klubben betaler bolde, tag selv ketsjer med.

Kontakt Esther Løsholt tlf. 5190 0603 mail: esther@loesholt.dk

Billard

Hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9 - 15 på Vestermarie Skole.

Kontakt Bent Pedersen, tlf. 6049 1269 mail: sjabko@outlook.dk

Bridge

Hver onsdag i Sagahuset kl. 12.30.

Kontakt Johnny Aakermann tlf. 2130 8553

Gymnastik

Hver onsdag i K.I.F's bordtennishal kl. 9 - 10 eller 10.15 - 11.15.

Pris 100 kr. for efterårssæsonen og 100 kr. for forårssæsonen.

Tag gerne egne måtter med.

Kontakt Karen-Inger Jensen tlf. 6019 5175.

IT-café

Hver torsdag kl. 9 - 11 i Sagahuset.

Du kan få hjælp til din telefon, tablet/iPad eller pc.

Tilmelding ikke nødvendigt, du møder bare op.

Kontakt Rose Jensen tlf 4252 3149 eller Bent Kofoed tlf 2330 4278

Konditure

Hver mandag kl. 9.30 med start fra Sagahuset.

Turene foregår ofte ude på øen, så vi kører sammen.

Vi plejer at trave et par timer - hele året. Tag madpakke med, så spiser vi sammen derude, dog om vinteren på Sagahuset.

Kontakt Gert Andersen tlf. 6176 3219.

Præmiewhist

Hver torsdag kl. 13.30 i Glassalen i Sagahuset.

Kontakt Bent Larsson, tlf. 5695 4620

Whist

Hver onsdag kl. 12.30 i Sagahuset.

Kontakt Bodil Andersen, tlf. 6110 2210

Stolemotion

Hver torsdag kl. 10 - 11 i Sagahuset. Pris for sæsonen 100 kr. Max 35 personer.

Leder og kontaktperson Marianne Jørgensen tlf 2022 1842.

Sagahuset

Sagavej 2

3700 Rønne

Formand

Gert Johansson

Mobil 4041 5275

Snorrebakken4@mail.dk