LogoKun for medlemmer
Logo
Kun for medlemmer

Oversigt over faste aktiviteter/arrangementer

Nogle kører hele året, andre mest i vinterhalvåret. Nogle holder sommerferie, andre ikke.

Spørg kontaktpersonen, hvis du ønsker mere at vide.

Banko

Hver anden onsdag i ulige uger i Sagahuset kl. 18.30.

Vi har lotteri - maxi - lykkenummer og pausespil.

Kontakt Bodil Andersen, tlf. 6110 2210.

Start 14.8.24 efter sommerferie.

Badminton

Hver tirsdag i Nyvest Centret kl. 10 - 12.

Hver fredag i Nyvest Centret kl. 10 - 12.

Pris 225 kr./sæson. Tag selv ketsjer med.

Kontakt Esther Løsholt tlf. 5190 0603 mail: esther@loesholt.dk.

Start 3.9.24 efter sommerferie.

Billard

Hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9 - 15 på Vestermarie Skole.

Kontakt Bent Pedersen, tlf. 6049 1269 mail: sjabko@outlook.dk

Bridge

Hver onsdag i Sagahuset kl. 12.30.

Kontakt Jens Koefoed tlf. 5238 3598.

Gymnastik

Hver onsdag i K.I.F's bordtennishal kl. 9 - 10 eller 10.15 - 11.15.

Pris 200 kr. sæsonen. Tag gerne egne måtter med.

Kontakt Birgit Hjort tlf. 6111 7449 eller Marianne Riis tlf. 6178 2301

Start 11.9 efter sommerferie.

IT-café

Hver torsdag kl. 9 - 11 i Sagahuset.

Kom glad med dit problem indenfor IT, PC, tablet, iPad, smartphones, iPhones.

Tilmelding ikke nødvendigt, du møder bare op.

Kontakt Rose Jensen tlf. 4252 3149.

Start 5.9.24 efter sommerferie.

Efterlysning: Jeg søger en medhjælp til IT-caféen, da Bent er stoppet. Gerne en med kendskab til iPhone/iPad på almindeligt brugerniveau.

Konditure

Hver mandag kl. 9.30 med start fra Sagahuset.

Turene foregår ofte ude på øen, så vi kører sammen.

Vi plejer at trave et par timer - hele året. Tag madpakke med, så spiser vi sammen derude, dog om vinteren på Sagahuset.

Kontakt Gert Andersen tlf. 6176 3219.

Præmiewhist

Hver torsdag kl. 13.30 i Glassalen i Sagahuset.

Kontakt Bent Larsson, tlf. 5695 4620

Start 5.9.24 efter sommerferie.

Whist

Hver onsdag kl. 12.30 i Sagahuset.

Kontakt Bodil Andersen, tlf. 6110 2210

Start 14.8.24 efter sommerferie.

Stolemotion

Hver mandag kl. 13 - 14 i Sagahuset. Pris for sæsonen 100 kr. Max 35 personer.

Kontaktperson og leder Anja Keil Jensen Tlf. 2261 1167

Start 19.8.24 efter sommerferie.

Sagahuset

Sagavej 2

3700 Rønne

Formand

Gert Johansson

Mobil 4041 5275

Snorrebakken4@mail.dk