LogoKun for medlemmer
Logo
Kun for medlemmer

Her vises nyheder ....

18-04-2024: IT-caféen søger medhjælp

Jeg søger en medhjælp til vores IT-café torsdage kl. 9-11.

Bent stopper i IT-caféen, så vi kommer til at mangle én, som bl.a. ved noget om iPhone og iPads, bare på almindelig brugerniveau. Det ved jeg nemlig ikke så meget om.

Kontakt mig på tlf. 4252 3149 eller kom forbi it-caféen en torsdag.

Hilsen Rose, IT-caféen Faglige Seniorer Rønne.

09-04-2024: Faglige Seniorer Bornholm inviterer til arrangement

den 16. maj 2024 om Fremtidsfuldmagt og arv/testamente i Sagahuset.

Se under aktiviteter.

16-03-2024: Liste over bestyrelse

Liste med navn, adresse, telefonnummer og mailadresser for bestyrelsen, suppleanter og festudvalg er opdateret. Ligger under "Kontakt"

20-02-2024: Bordkort til fester

Til de 4 store årlige fester i Sagahuset, kan du få en bordplads på flere måder:

  • Du møder op til festen og en fra bestyrelsen er behjælpelig med at finde plads til dig/jer.
  • Du kan komme på dagen kl. 10 og selv sætte bordkort på/i glasset.
  • Du kan ved tilmeldingen via hjemmesiden under bemærkninger skrive hvor mange pladser, du ønsker at reservere, så I kan sidde sammen. Så sætter bestyrelsen bordkort med dit navn på det ønskede antal pladser. Husk, det kun er én af jer, der må give besked om bordkort.
  • Hvis der efter tilmelding ønskes at reservere plads, opretter du en ny tilmelding og skriver i bemærkningerne, at du er tilmeldt og hvor mange pladser du ønsker at reservere. Dette senest en uge før festen.

20-02-2024: Nyt fra Generalforsamlingen

Generalforsamlingen blev afholdt 16. februar 2024, med 150 fremmødte ud af klubbens 1.046 medlemmer.

Beretningen og regnskabet ligger nederst under punktet "Medlemskab".

Punktet "Kontakt" er rettet med den nye formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

07-01-2024: Nyt program for 2. kvartal 2024

Program for 2. kvartal 2024 er lagt ind under Aktiviteter.

Folder om bustur til Krakow i Polen ligger under turen 27.5 - 3.6.24

07-12-2023: Kontingentbetaling for 2024

Kontingentet for 2024 gældende for hele kalenderåret er 75 kr. pr. medlem.

Du kan betale kontingentet på følgende måder:

Via din netbank til reg.nr. 0650 konto 6500 096 495.

Skriv dit navn og telefon nummer i referencefeltet.

Betales mellem den 2/1 og den 15/1 2024.

Hvis du ikke har mulighed for at betale via netbank, så kan du betale kontant ved nytårsfesten den 20/1 2024, eller til en fra bestyrelsen i februar måned.

07-12-2023: Nyt program for 1. kvartal 2024

Program for 1. kvartal 2024 er lagt ind under Aktiviteter.

Der er en ændring under Gymnastik i de faste aktiviteter vedr. betaling for forårssæsonen.

07-12-2023: Program pr. mail

Til alle jer som har en e-mailadresse og ikke endnu får programmet på mail:

Klik ind under Kontakt og udfyld formularen, så får vi dine kontakt oplysninger.

Du vil få programmet hurtigere, og det vil hjælpe bestyrelsen rigtig meget, at programmet kun skal lægges i postkassen hos de af jer, der ikke har mail.

16-11-2023: Tilmelding via hjemmeside

Det er nu muligt at tilmelde sig arrangementer via denne hjemmeside.

Du kan tilmelde dig via knappen på forsiden, via det enkelte arrangement eller via menuen øverst "Tilmeld".

18-10-2023: Tilmelding til "Svindel på nettet"

Der meldes i dag ud om, at der er tilmelding til arrangementet "Undgå at blive snydt via IT-KRIMINALITET". Arrangementet foregår i Sagahuset den 20. november kl. 13.30 - 16 og der er tilmelding senest den 13.11 til Mail: snorrebakken4@mail.dk eller tlf.: 40415275.

3-9-2023: Program 4. kvartal 2023

Program for 4. kvartal er lagt på hjemmesiden. De faste aktiviteter er opdateret.

1-5-2023: Program 3. kvartal 2023

Program for 3. kvartal er lagt på hjemmesiden. De faste aktiviteter er opdateret - de fleste med sommerferie.

25-4-2023: Sverigestur 7. - 10. august 2023

Tur til Sverige den 7. - 10. august lagt under Aktiviteter for 3. kvt. 2023.

Ligeledes information og tilmelding den 8. juni. 2023.

23-4-2023: Liste over bestyrelse m.fl. 2023

Liste over bestyrelse m.fl. er lagt ind under "Kontakt".

Listen indeholder navn, telefonnumre, adresser og mail.

13-4-2023: IT-caf'een holder sommerferie

Sidste gang er torsdag den 8. juni 2023.

Vi starter op igen torsdag den 21. september 2023.

Hilsen Rose og Bent

13-4-2023: Banko holder sommerferie

Sidste gang er onsdag den 7. juni 2023.

Vi starter op igen onsdag den 2. august 2023.

Hilsen Bodil

13-4-2023: Whist holder sommerferie

Sidste gang er onsdag den 10. maj 2023.

Vi starter op igen onsdag den 16. august 2023.

Hilsen Bodil

09-3-2023: IT-caféen holder lukket torsdag den 16.3.

Vi er tilbage på pinden torsdag den 23. marts kl. 9 - 11.

Hilsen Bent og Rose

01-03-2023: Nyt program for 2. kvartal 2023 lagt på hjemmesiden.

17-02-2023 Generalforsamling - nyt

Det var en velbesøgt generalforsamling. Ca. 115 medlemmer var mødt op.

Verner Landin aflagde beretning og omtalte de mange aktiviteter, som der var i foreningen i det forgangne år, hvilket omfattede 11 faste aktiviteter om ugen samt mange forskelligartede aktiviteter. Disse løber af stablen takket være de mange frivillige. Uden deres hjælp er det vanskeligt at drive foreningen.

Der er i foreningen ca. 1100 medlemmer, som fordeler sig over 800 husstande.

Der var tilfredshed med det arbejde der udføres i foreningen, og beretningen blev godkendt.

Kasserer Karen-Inger Jensen forelagde revideret regnskab, som blev godkendt.

Kontingentet bliver fra 1. januar 2024 på 75 kr. pr. medlem om året.

Nyvalgt til bestyrelsen og kasserer blev Helga Knudsen.

Øvrige modtog genvalg.

Nyvalgt til festudvalget bliv Lissi Sonne.

Under eventuelt blev vores nye hjemmeside præsenteret.

Sagahuset

Sagavej 2

3700 Rønne

Formand

Gert Johansson

Mobil 4041 5275

Snorrebakken4@mail.dk