LogoKun for medlemmer
Logo
Kun for medlemmer

Om os - hvem er vi?

Vi er en gruppe af pensionister, efterlønsmodtagere og personer på overgangsydelse.

Klubben hedder Faglige Seniorer Rønne og er en tværfaglig klub med medlemmer fra hele Bornholm.

Klubben blev stiftet den 6. januar 1983 og har til formål at fremme socialt samvær for medlemmerne og udvikle et indholdsrigt, aktivt og varieret foreningsliv samt aktivt at arbejde mod ensomhed.

Kik ind under aktiviteter og se både de faste aktiviteter og hvad klubben ellers har af arrangementer.

Sagahuset: Mange af vores arrangementer holdes på Sagahuset, Sagavej 2 i Rønne.

Der er få parkeringspladser rundt om Sagahuset. Vi har fået lov til at parkere ved Dyrlægegården, dog kun på den ene side ved hegnet.

Det er ikke tilladt at parkere i græsrabatten på Sagavej.

Af andre muligheder er der lørdag og søndag ved Brendes eller Ilva på Åkirkebyvej eller Beof på Industrivej.

Hvordan er vi organiseret?

Faglige Seniorer Rønne er en tværfaglig klub under Faglige Seniorer Bornholm, som er en af de 15 sektioner under hovedforbundet Faglige Seniorer.

Hvis du ser på diagrammet, hører vores klub under den blå kasse. Man betaler kontingent for at være med i vores klub.

Alle seniorer, der stadig er medlem af en fagforening, er helt gratis medlem af sektionen Faglige Seniorer Bornholm. Her er alle fagforeninger repræsenteret.

Sektionen tager sig primært af det politiske arbejde. Hvis der laves arrangementer i sektionen, vil du få besked gennem din fagforening.

Specielt for medlemmer

Der er informationer, som ikke er tilgængeligt for alle, men kun for medlemmer.

Det kan fx være billeder fra vores arrangementer eller referater fra møder/generalforsamling.

Denne side er under udarbejdelse....!!!!!

Sagahuset

Sagavej 2

3700 Rønne

Formand

Gert Johansson

Mobil 4041 5275

Snorrebakken4@mail.dk