LogoKun for medlemmer
Logo
Kun for medlemmer

Under udarbejdelse.

Indtil videre kan billeder fra vores arrangementer kun ses på vores facebookside "Faglige Seniorer Rønne".

Eksempel:

Billeder fra 13. november 2022 hvor Pensionistkoret underholdt.

.

Sagahuset

Sagavej 2

3700 Rønne

Formand

Gert Johansson

Mobil 4041 5275

Snorrebakken4@mail.dk